• stairs 8584-11k banner  harrie maesen
  • STAIRS NYC- 4957 onvoltooid 1 banner opt1 940x251
  • stairs 8541-8 banner  harrie maesen
  • stairs7993
  • STAIRS NYC- 4957 onvoltooid 1 banner opt2 940x251
  • STAIRS NYC- 4957-1 Blue and yellow licht 940x251

zelfportret  97kb

In zijn werk bewoog Harrie Maesen zich tussen uitersten; van fantasie naar realiteit en terug. Gevoelig als hij was voor de tijd waarin hij leefde, onderzocht hij middels uiteenlopende voorstellingswerelden de verbinding tussen binnenwereld en buitenwereld.

In de beslotenheid van zijn eigen huis onderzocht hij al tekenend en vormend. Laag na laag werd afgepeld en het overtollige werd afgeworpen. Het ging hem om het doordringen tot een kern, tot een onderliggende structuur of de diepste, onderliggende emotie. Zijn werken getuigen van een nieuwsgierigheid naar het medium waarin hij zich uitdrukt, evenals een ongekende beheersing ervan. Eenmaal gekozen voor een bepaalde techniek volgt er een proces van schijnbaar eindeloze verfijning. Deze combinatie van onuitputtelijke nieuwsgierigheid naast een technisch vernuft leidt tot de bijzonderheid en eigenheid van Harrie Maesens artistieke uiting. Zijn werken dragen als het ware een belofte in zich. De belofte van een andere kijk op de werkelijkheid.

De stad New York had een katalyserend effect op zijn artistieke ontwikkeling. Maesen fotografeerde de brandtrappen in Soho en manipuleerde de beelden achteraf dusdanig dat er een nieuw beeld ontstond, een nieuwe visie op de werkelijkheid. Tijdens het ontstaan van Stairs lijkt Harrie Maesen tot het fundamentele besef te zijn gekomen dat er geen echte waarheid in de werkelijkheid gevonden kan worden. Het is de persoonlijke ervaring die van waarde is en de dingen hun eigenheid geeft. Wanneer de grenzen tussen materie vervagen blijft er één ding over: ruimte. Dat is de verbinding.

‘Het streven is om mijn kunst een ziel te geven, bij de toeschouwer vragen op te roepen, op een andere manier te laten kijken en een andere werkelijkheid te laten ervaren.
Het is het mooiste als de kijker in mijn werk zijn persoonlijke ervaring, gevoel en verhaal kwijt kan en op reis gaat in zijn eigen, unieke gedachtewereld’
(Harrie Maesen).

Door de autonome kracht van Stairs kan de werkelijkheid daadwerkelijk losgelaten worden en kunnen er in de ruimte die overblijft nieuwe verbindingen worden gemaakt.
De belofte was vervuld en er volgde een ogenschijnlijk eindeloze reeks variaties op het thema. De Stairs tonen een plek waar eeuwigheid en onmetelijkheid samen lijken te vallen en in elkaar over te gaan en waar de oneindigheid die hem niet gegeven was, tot werkelijkheid is geworden.